Illustraties2

Illustraties 2

Illustraties  2

De actualiteit is de leidraad van het tekenen en schilderen: visueel maken van wat er gebeurd. Meer dan ooit is onze wereld in beweging. Er vindt een scheiding plaats tussen, heel globaal, rijk en arm (Pikkety). De vrije markt ideologie, de oorlog om  grondstoffen, de lage lonen, de privatisering van zo ongeveer alles en tenslotte de machtsstrijd in de wereld die geleidelijk samengaat met gigantische uitgaven aan wapens, technologie (surveillance, controle),en ruimtevaart. De 1% investeert in overleving, de kruimels zijn voor de rest.

Vandaar. Er is gelukkig een tegenbeweging, ondersteund door uitkomsten van onderzoek en wetenschappelijke conclusies.

We hebben wereldwijd klimaatdemonstraties gezien, vakbonden die looneisen stellen, volksopstanden tegen regeringen die gedomineerd wordt door bedrijfsbelangen, investeerders, grootgrondbezitters.


Het zijn signalen van onvrede en onrust. Rode draad: het volk wordt in de steek gelaten.

De democratie staat onder druk.

We moeten vasthouden aan de beginselen van democratie: de regering dient het volk, rechters zijn onafhankelijk, er is persvrijheid, vrijheid van onderwijs, vrijheid van meningsuiting, recht op een eerlijk procesgang voor alle burgers, vrijheid van organisatie.

Verwoesting van steden:Aleppo, Idlib,Homs,Mosul..


Publicatie Datum:

04-01-2020

 Terugtrekken in de  natuur.
Het denkproces.


Publicatie datum:

05-01-2020

Het water stijgt, vloedgolven zorgen voor overstroming. Regeringen verplaatsen zich naar veilige oorden, de burgers vinden zelf wel/of geen oplossing. Geen geld, verloren spel.Publication Date

04-01-2020

De opkomst van gekozen dictators,die door wijzigingen in het verkiezingsreglement, religieuze bewegingen naar  de mond praten, paramilitaire groepen oprichten en oefeningen doen in de bossen, geleidelijk aan bij elke verkiezing in het zadel blijven zitten.


publicatie datum

05-01-2020

Aantekeningen maken, schetsen, ideeen uitwerken.


Publicatie datum

05-01-2020