Actualiteit


Actualiteit

04 maart 2021

Vrienden,

Op 14 maart is er een klimaatalarmdag  met beenkomsten in het hele land.

Klimaatverandering vraagt onze aandacht. Op de pagina KLIMAATVERANDERING heb ik tekeningen en schilderijen geplaatst. Die kun je kopieren en gebruiken voor je eigen site, kerstkaarten maken, als wens  of briefkaart versturen of op het raam plakken op 4 maart aanstaande: https://www.klimaatalarm.nl


29-11-2020

De informatie die binnenkomt zou helaas waar kunen zijn. In de Corona-tijd sinds maart dit jaar is meer huiselijk geweld gesignaleerd. Er zijn meer kinderen dan anders die de kindertelefoon gebruiken om verhalen te vertellen en hun angsten te delen: over ruzies, geschreeuw, geweld en misbruik. Misbruik heeft levenslange gevolgen vooral als je geen uitgang hebt om er aan te ontsnappen. Gebrek aan veiligheid voor kort of lange tijd veroorzaakt terugkerende angstaanvallen: ptss en erger cptss: dissocieren, zelf-mutilatie, psychose en zelfs suicidale verlangens. "Als ik er niet meer ben, zullen ze me missen, dan pas. Voor straf." Ik kan er alleen maar over schrijven en op verschillende websites publiceren als dat al wordt geaccepteerd. Jongens uiten zich minder makkelijk, verinnerlijken de pijn en woede. En later komt dat vrij hevig tot uiting in de vorm van zelfvernietiging. Op tijd bespreekbaar maken kan erger voorkomen.6-6-2020

De grens om de opwarming van de aarde verder te beperken , is voorbij. Het wordt tenminste  2 graden warmer aan het eind van deze eeuw. Ik draag uiteraard bij: minder plastic, minder vlees, minder... van alles. Maar helaas. Mensen die rijker zijn dat jij en ik stellen zich voor dat als er maar genoeg mensen sterven door honger, , verdrinking, oorlog en moord, zal het probleem zich vanzelf oplossen. Als de grote rivieren op alle continenten de mensen niet meer kunnen voeden omdat ze vervuild zijn of het ijs is gesmolten op de hoogtes waar ze ontstaan, lost alles zich vanzelf op. Ook de zwangerschapscontrole van vrouwen die schijnbaar geen zinvolle bijdrage leveren, komt langzaam wereldwijd op gang. (Tags: planned parenthood, eugenetics)

Helaas. Ik geef het toe: beetje veel somber gestemd.


Er zijn nieuwe tekeningen toegevoegd aan de intro-pagina. Ademt de sfeer van vandaag de dag: coronavirus, misdaden tegen de menselijkheid zoals het verwonden of in detentie nemen van kinderen vanaf 6 tot  21 jaar. In Amerika, Kashmir, Palestina. Waarbij de acties van het IDF , de Indiase regering en de CP van China, d Turkse regering, de grens van genocide overschreidt. Voor achtergrond informatie kijk zo nu en dan op Pietersblog.pjotter.com.


15-03-2020

We zitten in zwaar weer. Het coronavirus werkt zich door de wereld heen en dat gaat nog even duren.  Er vallen all veel slachtoffers en het worden er meer. Nu heb ik huisarest voor onvoorziene tijd en hoop dat medicijnen in

voldoende mate aanwezig zullen blijven. Duimen dus. Voor de rest: voorstelbare chaos, hebzucht, geweld, rascisme en/maar ook: medemenselijkheid.
19-12-2019


04-01-2020

De anti-vrouw beweging in Amerika neemt extreme vormen aan. In Alabama bijvoorbeeld mogen vrouwen/meisjes geen abortus plegen als ze zwanger zijn door verkrachting. Het wordt eng als blijkt dat de verkrachter omgangsrecht heeft met het kind. Maakt niet uit of het een jongen of meisje is. Als je weigert riskeer je gevangenisstraf omdat de rechten van de verkrachter wettelijk zijn vastgelegd. Dit is hel op aarde. 


Bron: Dailykos.com29-10-2019

De website is met twee pagina's uitgebreid. Het zijn dagboekfragmenten. In de loop der jaren heb ik aantekeningen gemaakt, gedachtes uitgewerkt, geprobeerd momenten en gevoelens weer te geven in de veronderstelling dat ik een rode draad zou vinden. Een samenhang. Dat gebeurtenissen betekenis konden krijgen in relatie tot mijn kinderjaren. Ik ben een beeld denker. Die beelden beschrijven en een context aan te geven. Aanvullende verhalen kwamen van familieleden en van mijn zus. Haar aanvullingen en wat ze heeft gezien, zelf beleefd en verwoord.


06-05-2019

Het motto is: gewoon doorgaan met tekenen, schilderen en muziek maken. Reacties zijn er niet, toch is er een

een zwakke stroom bezoekers. Maakt verder niet uit, het is mooi zo.


19-03-2019

Wat ik niet kon vertellen, kon ik wel verbeelden. Het zijn telkens terugkerende beelden, niet chronologisch maar wel plaatsgebonden. Het zijn de details: het licht, kleuren, bed, ochtend ,nacht of avond. En na de beelden komen woorden en na de woorden, de emotie. En angst, angst voor het diepe gat dat voor je gaapt.

Het kan voor anderen een steun zijn, voor mij was en is het een manier om een verborgen verhaal te vertellen. Ook een reactie naar diegenen die mij vroegen te zwijgen, twijfel hadden of het niet verzonnen zou zijn, een manier om aandacht te trekken, een sluier om verkeerde gevoelens te verbergen.

Ik heb altijd problemen gehad om het verhaal te vertellen, met mij niets aan de hand. Echter, de stilte is op den duur ondraaglijk, bedreigend. De stilte is een vetrouwensbreuk in relaties, tast mijn gezondheid aan.

Ik heb de feiten opgezocht, de intervieuws gehouden , de documenten van Pro Juventute geraadpleegd, de beelden die mij al die jaren achtervolgen, vastgelegd en eindeloos besproken. Ze zijn mijn werkelijkheid en ik kan er  mee leven.


25-02-2019


Deze website bestaat al sinds 1996 en heeft al een geschiedenis van vallen en opstaan. Schilderen en tekenen is mijn ding. Mijn manier om het verleden en heden te verbinden. Niet iedereen is gecharmeerd. Er is ook geen commercieel doel. De schilderijen en tekeningen vormen echter een taal die mensen die sexueel misbruikt zijn, met name mannen, zouden kunnen herkennen of aanzetten om een eigen vorm van expressie te ontwikkelen.

Het heeft mij geholpen om de stilte te doorbreken en aan mijn herstel te werken.


Mijn DNA herbergt drie componenten: ten eerste: mijn leven zal niet worden beheersd door woede, maar wat ik kan doen met mijn ervaringen, ten tweede: ik kan niet tegen onrecht en ten derde ik wil worden die ik ben, heroveren van wat ik was kwijtgeraakt. Het levert zoveel meer op.


Ik volg uiteraard het nieuws omtrent het sexueel misbruik in de Katholieke kerk.  Het is moeilijk voor te stellen met hoeveel mensen, mannen en vrouwen, ik die ervaring deel en weet  dat het je verminkt en vervormd. Het gevecht om jezelf te hervinden duurt een leven lang. Uiteindelijk draait het erom de stilte te doorbreken en het verhaal te vertellen. Iedereen heeft recht op een verhaal: het begin van herstel.


Peter van VelzenFotografie

Naast schilderen was fotograveren  ook een hobby. Door de jaren heen is er  een beeldbank opgebouwd dat teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. Daar ben ik ongelooflijk blij  mee. Ook heb ik veel van familieleden gekregen en kan daardoor  beelden en verhalen doorgeven. Hieronder uiteraard een beperkte keuze.