Actualiteit


Actualiteit

19-03-2019

Gelukkig zijn er mensen die begrijpen  hoe belangrijk het voor mij is om mijn geschiedenis te verbeelden. Het kan voor anderen een steun zijn, voor mij een manier om een verborgen verhaal te vertellen. Ook een reactie naar diegenen die mij vroegen te zwijgen, twijfel hadden of het niet verzonnen zou zijn, een manier om aandacht te trekken, een sluier om verkeerde gevoelens te verbergen.

Ik heb altijd problemen gehad om het verhaal te vertellen, met mij niets aan de hand. Echter, de stilte is op den duur ondraaglijk, de stilte is een vetrouwensbreuk in relaties, tast mijn gezondheid aan. Ik wilde hoe dan ook, wat dan ook overleven en besloot er alles uit te gooien, niet op papier, op canvas.

Nog steeds zijn er mensen die willen dat ik hiermee stop , dreigen. Ik heb de feiten opgezocht, de intervieuws gehouden , de documenten van Pro Juventute geraadpleegd, de beelden die mij al die jaren achtervolgen, vastgelegd en eindeloos besproken. Ze zijn mijn werkelijkheid en ik kan er mee leven. Tenslotte: ik was niet de enige in het gezin: we hadden dezelfde ervaring en we hadden herkenbare verhalen. We bleken de stilte te delen en we braken er door heen.


28-02-2019

Kortgeleden een schilderij opgestuurd naar Het Museum.  Als ze het goed genoeg vinden zal het worden tentoongesteld tijdens de zomerperiode.

Best een spannende tijd.
25-02-2019


Deze bestaat al sinds 1996 en heeft al een geschiedenis van vallen en opstaan. Schilderen en tekenen is mijn ding. Mijn manier om het verleden en heden te verbinden. Niet iedereen is gecharmeerd. Jammer. De schilderijen en tekeningen vormen echter een taal die mensen die sexueel misbruikt zijn, met name mannen, zouden kunnen herkennen of aanzetten om een eigen vorm van expressie te ontwikkelen.

Het heeft mij geholpen om de stilte te doorbreken en aan mijn herstel te werken.


Mijn DNA herbergt drie componenten: ten eerste:mijn leven zal niet worden beheersd door woede, maar wat ik kan doen met mijn ervaringen, ten tweede: ik kan niet tegen onrechten en ten derde ik wil worden die ik ben, heroveren van wat ik was kwijtgeraakt. Het levert zoveel meer op.


Ik volg uiteraard het nieuws omtrent het sexueel misbruik in de Katholieke kerk.  Het is moeilijk voor te stellen met hoeveel mensen, mannen en vrouwen, ik die ervaring deel en weet en dat het je verminkt en vervormd. Het gevecht om jezelf te hervinden duurt een levenlang. Uiteindelijk draait het erom de stilte te doorbreken en te erkennen dat jij diegene bent die er beter is uit gekomen dan de dader.


Peter van Velzen

info@pjotter.com


Fotografie

Naast schilderen was fotograveren  ook een hobby. Door de jaren heen is er  een beeldbank opgebouwd dat teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. Daar ben ik ongelooflijk blij  mee. Ook heb ik veel van familieleden gekregen en kan daardoor  beelden en verhalen doorgeven. Hieronder uiteraard een beperkte keuze.

 

Copyright @ All Rights Reserved