Illustraties

Illustraties

Illustraties.


Ik volg de ontwikkelingen in de wereld om mijzelf een beeld te geven hoe de toekomst vorm zal krijgen. Wat het klimaat bestreft zitten we in de vergarenzone.  Oorlog, migratie, lokale opstanden en armoede. De beelden komen dagelijks langs en er is meer ruimte dan een aantal jaren terug voor extreem rechts.  De democratie , de privacy, onze bewegingsvrijheid enz, zijn  aangetast door de grote techbedrijven en de lobby van grote bedrijven. Voor mij soms aanleiding om mijn beelden te schetsen die bij die informatie horen. Het gaat mij daarbij vooral om  diegenen die het slachtoffer zijn van politieke manipulaties en zelfverrijking, genocide en apartheid.

Met de nieuwste informatie wordt het Amersfoort aan Zee.

Als het rijksmuseum wordt ontruimt, weten zij meer dan wij.

Vertrekken dus

Nashville verklaring is in strijd met onze overtuiging dat alles wat leeft,groeit en bloeit deel uit maakt van Gods schepping.

Ik kom veel mensen tegen met foto's van thuis. Van hoe het was voordat het leger kwam en het dorp werd gebombardeerd.

Op deze illustratie:

-isis-jongen die zichzelf opblaasd in Bagdad.

-Iran-Irak oorlog: kinderen verlaten de trenches op zoek naar mijnen

-kindsoldaten in Afrika

-jongeren die in de knie worden geschoten en levenslang invalide zijn door soldaten van Israel.


Laten we hen gedenken!

De strijd in Yemen tussen Houthis en de Coalitie is genocide en een misdaad tegen de menselijkeid.


Volgens klimaatdeskundigen wordt Australie onbewoonbaar. Dat weten we al heel lang.

De huizen zijn daar nu al niets meer waard.

 

Copyright @ All Rights Reserved