Disclaimer

 

Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd met het doel:

  • te copieren en te verspreiden op andere sites,
  • op enigerlei wijze te koop aan te bieden op webwinkels
  • op enigerleiwijze te koop aan te bieden in drukwerk van welke aard ook
  • te gebruiken als illustratiemateriaal in boeken, kranten en tijdschriften.

Het gebruik van teksten en foto´s valt onder het auteursrecht.

Ik beschouw de content van deze site als mijn intellectuele en artistieke eigendom en indien ik uit andere bronnen citeer, worden deze met naam en toename genoemd. Mijn schriftelijke toestemming is vereisd om gebruik te maken van het geboden materiaal.

Ik ben niet verantwoordelijk voor interpretaties van mijn schilderijen,teksten en foto´s anders dan wat ik er zelf over heb aangegeven. Ik ben ook niet verantwoordelijk , ook na vooraf gegeven toestemming, van de wijze waarop het materiaal uiteindelijk wordt gepresenteerd of de teksten van mijn site worden geinterpreteerd. Ik benadruk dat ik geen professionele hulpverlener ben, dat mijn site uitsluitend is bedoeld om informatie te bieden. Ik benadruk dat genoemde symptomen voortkomen uit mijn persoonlijk ervaring en geen algemeen geldende checklist is voor mensen die in hun jeugd sexueel zijn misbruikt. Over die symptomen hoeft dus niet te worden gediscussieerd behalve dan dat ze kunnen worden vergeleken ,aangevuld of verdiept, met andere ervaringen.

Voor meer informatie : info@pjotter.com

 

 

Pjotter

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Pjotter.com/pvvelzen
SiteLock
Copyright: Pjotter.com/pvvelzen