Colofon

   

L.s

Deze site is een terugblik op mijn persoonlijk ontwikkelingsproces na traumatische ervaringen in de beginjaren van mijn jeugd. Deze ervaringen krijgen in verschillende levensfasen nieuwe vormen en betekenis en afhankelijk van de aanwezigheid van wat ik noem , helpende factoren, nemen de gevolgen van die gebeurtenissen af in scherpte en intensiteit. Het goede nieuws is: er valt mee te leven omdat naast negatieve ook positieve gevolgen te melden zijn. Samengevat: de schade productief maken.

De site is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • herkennen, verwerken, herstel
  • enkele verhalen die het eerste deel ondersteunen
  • een gallerie: een overzicht van een selectie van schilderijen,tekeningen en foto.s die deel uit maken van het verwerkingsverhaal.
  • Thema-Expo: een cluster van schilderijen en tekeningen rond een thema.

Zo nu en dan heb ik behoefte aan een terugblik of lees een boek over misbruik. Ik lees ook graag over de ervaringen van anderen: op welke manier overleven zij. Zoals ik altijd alles lees ben ik nieuwsgierig of ik mijzelf herken en zoniet waarom niet. Ik vind het prettig op deze wijze ook ervaringsverhalen te lezen van anderen. Hoe overleeft iedereen en waarom redt niet iedereen het. Het geeft een gevoel van verbondenheid en kan ik mijn inzichten ook weer bespreekbaar maken met anderen met wie ik samenwerk. Dat is ook het doel van mijn site. Ik wil geen portal zijn, een centraal verzamelpunt voor iedereen. Ik doe mee in de uitwisseling. Dat is me voldoende en het maken van deze site is een overwinning. Eerlijk gezegd loopt deze site al sinds 1996 en heeft al een aantal wijzigingen ondergaan. Tot wat het nu is en ik ben er nog mee bezig.

Als ik er iemand mee help, ondersteun of een simpel perspectief biedt, is het mooi.

Verder: de opsomming van symptomen vindt je ook niet allemaal terug in de professionele psychatrische handboeken en ik heb ook niet de pretentie om het werk van de professionals over te nemen. Ik ben ook geen hulpverlener die problemen gaat oplossen. Ik verwijs bij deze naar het professionele circuit, omdat die over de deskundigheid beschikken en daarvoor zijn opgeleidt. Ik heb nooit een eigen hulpverleningscicuit willen opzetten als ervaringsdeskundige.

Met vriendelijke groet.

Peter van Velzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Pjotter.com/pvvelzen
SiteLock
Copyright: Pjotter.com/pvvelzen